Van 11 tot en met 16 september 2017 wordt voor de eerste keer een intensieve cursus literair vertalen Portugees-Nederlands op locatie georganiseerd door Antoinet Brink (namens de afdeling Nederlands van de Universidade de Coimbra) en Anne Lopes Michielsen. Belangstellenden worden uitgenodigd zich aan te melden.

Deze cursus is bedoeld voor beginnend literair vertalers Portugees-Nederlands die aan het begin van hun professionele loopbaan staan en die serieus van plan zijn om daadwerkelijk de komende jaren als literair vertaler aan de slag te gaan. De cursusweek zal bestaan uit verschillende vertaalateliers en colleges waarin verschillende aspecten m.b.t. het literair vertalen aan bod komen, alsmede onderwerpen over het literaire veld, Portugese taal en cultuur, Nederlands, stijl, etc. Inmiddels hebben Arie Pos (hoofddocent), Fernando Venâncio, Paula Lopes en Antoinet Brink toegezegd om tijdens de cursus als docent te fungeren. De cursus is tot stand gekomen met steun van het Expertisecentrum Literair Vertalen. Het ELV is een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Selectie
Geïnteresseerden kunnen zich tot en met zondag 9 april 2017 aanmelden door een email te sturen naar literairvertalenptnl@gmail.com t.a.v. Antoinet Brink met daarin een motivatie, cv en eventuele ervaring. De cursus is bedoeld voor beginnend professionals, degenen die serieus van plan zijn zich verder te ontwikkelen als literair vertaler en die op termijn zelf literaire werken willen gaan vertalen. In samenwerking met het Expertisecentrum Literair Vertalen wordt een selectie gemaakt van geschikte kandidaten op basis van de ingezonden informatie.

Toelatingseisen
Van kandidaten wordt verwacht dat hun professionele ambities en de overige ingangseisen duidelijk naar voren komen in de motivatie. Daarnaast worden nog enkele toelatingseisen gesteld.

De kandidaat:

  • beheerst de Nederlandse taal op het niveau moedertaalspreker/native speaker;
  • heeft uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en stilistische vermogens in de doeltaal;
  • heeft goede actieve en passieve kennis van de brontaal en belangstelling voor literatuur;
  • heeft een afgeronde (ver)taalopleiding op tenminste HBO-niveau of vergelijkbare beroepservaring;
  • is actief bezig om zich te professionaliseren en/of opdrachten te werven.

Toelating
Na de eerste selectie gebeurt toelating op basis van een anonieme proefvertaling. In april krijgen mogelijke deelnemers een fragment toegestuurd voor de proefvertaling. Zij hebben vervolgens een maand de tijd de vertaling te maken. De proefvertalingen moeten anoniem worden ingestuurd en worden door ervaren vertalers anoniem beoordeeld.

Kosten
Van de cursisten wordt een bijdrage tussen de €500,- en €700 gevraagd, dit is inclusief volledig verzorgd verblijf en exclusief reiskosten (afhangend van het aantal deelnemers, onder voorbehoud).

Opzet van de cursus
De cursus vindt in zijn geheel plaats in Maçãs de Dona Maria, Portugal, van 11 tot en met 16 september 2017. Tijdens de cursus komt zowel theorie als praktijk van het literair vertalen aan bod. Het theoretische deel heeft de vorm van hoor- en werkcolleges. De praktische oefening in vertaling en vertaalkritiek gebeurt in vertaalateliers. Het is de bedoeling dat er tussen reflectie over vertaling en praktische vertaaloefening een zo groot mogelijke wisselwerking ontstaat. De cursisten beginnen de dag met anderhalf uur werken aan een collectieve vertaling. De ochtend wordt aansluitend afgesloten met colleges over grammatica, cultuur, literatuur of vertaalwetenschap. Na de lunch wordt de middag ingevuld met vertaalateliers onder begeleiding van een ervaren vertaler. Aan het eind van de dag sluiten de cursisten de dag af met een gezamenlijk diner op locatie. Er is plek voor maximaal 7 deelnemers.

Verblijf
Cursisten kunnen volledig verzorgd op locatie verblijven. Uiteraard is het voor de liefhebber ook mogelijk om op eigen gelegenheid in de tuin te kamperen of om op eigen gelegenheid zelf verblijf te regelen, dit kan worden aangegeven bij aanmelding waarmee vervolgens rekening wordt gehouden in de kosten.

Reis
Alle cursisten reizen geheel op eigen gelegenheid en eigen kosten van en naar de cursuslocatie. De cursisten worden verzocht zelf vervoer te regelen, dit kan natuurlijk ook onderling worden afgesproken. Het is mogelijk om naar Porto of Lissabon te vliegen (nauwelijks verschil qua reistijd naar locatie). Het dichtstbijzijnde treinstation ligt in Pombal, maar men moet daarna over een auto beschikken of een taxi nemen (20-30min rijden). Vanuit grote steden rijden er vaak ook bussen, meestal alleen een ’s ochtends vroeg en een ’s avonds. Veelal biedt een (gedeelde) huurauto de beste oplossing.

In de bijlage is de aankondiging te vinden of kijk op http://literairvertalen.org/nieuws/aankondiging_intensieve_zomercursus_literair_vertalen_portugees_nederlands_op_locatie. Neem voor vragen of meer informatie contact op met de organisatie via literairvertalenptnl@gmail.com.