Portugeestalige auteurs vertaald in het Nederlands
Portugeestalige auteurs vertaald in het Nederlands

Portugeestalige auteurs vertaald in het Nederlands

Grafieken geven me beter inzicht in wat ik wil weten: ze zijn overzichtelijk, informatief. De laatste jaren ben ik vooral nieuwsgierig naar de verhoudingen tussen uit het Portugees vertaalde schrijvers en schrijfsters. Wist je bijvoorbeeld dat van alle Portugeestalige auteurs die in het Nederlands zijn vertaald maar 21,6% vrouw is? Hoe zit dat per vertaalde titels? En per generatie?

Links zijn de verhoudingen te zien tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke schrijvers van oorspronkelijk Portugeestalige werken die in het Nederlands zijn vertaald tussen 1595 en augustus 2020. Met andere woorden: nog geen kwart van alle uit het Portugees in het Nederlands vertaalde auteurs is vrouw.

Bekijk je dat per aantal in het Nederlands vertaalde titels, dan wordt het percentage nog minder (zie middelste cirkeldiagram): een magere 14% van alle oorspronkelijk Portugeestalige werken die in het Nederlands zijn vertaald, is geschreven door vrouwen.

Vertaalde genres

Opmerkelijker is nog dat het genre kinder- en jeugdliteratuur (KJL) hier een relatief groot deel van is: bijna 29% van de vertaalde titels die door vrouwen zijn geschreven versus een kleine 4% door mannen geschreven kinder- en jeugdliteratuur (zie de rechter diagram). Andere vertaalde genres zijn fictie, non-fictie, poëzie en toneel.

Per generatie

Mijn interesse was gewekt. Hoe zou het per generatie zitten? Vervolgens ben ik gaan kijken naar de geboortejaren van al die in het Nederlands vertaalde auteurs en heb die voor het overzicht per vijf jaar geclusterd. Dit is het resultaat:

Er zijn nog elf andere auteurs in het Nederlands vertaald – waarvan één vrouw – die voor 1800 zijn geboren. In totaal zijn 189 auteurs van Portugeestalige werken in het Nederlands vertaald tot augustus 2020.

Opmerkingen:
Bij deze analyse is gekeken naar vertalingen die in boekvorm zijn uitgegeven tot augustus 2020. De eerste gevonden gepubliceerde vertaling dateert uit 1595. Bloemlezingen en vergelijkbare bundels van verschillende auteurs zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Voor zo ver bekend zijn nog geen Portugeestalige non-binaire auteurs in het Nederlands vertaald, om die reden wordt hier enkel over mannelijke en vrouwelijke schrijvers gesproken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *